Moodle – Tích hợp với LDAP

Yêu cầu hệ thống

  • Có 2 máy OS là CentOS 7 đã được cài đặt LDAP + PHP Ldap Admin và Moodle
  • Cấu hình 2 máy tương ứng: RAM 1GB/ CPU 1Core/ Disk 15GB
  • Cùng 1 dải mạng hoặc 2 máy đều sử dụng IP Public

Bước 1. Khởi tạo tài khoản LDAP

Nếu trên hệ thống LDAP chưa có tài khoản hoặc chưa biết cách khởi tạo tài khoản LDAP thì làm theo những gợi ý của bước 1, nếu có rồi thì có thể bỏ qua.

Đầu tiên truy cập vào PHP LDAP Admin, tại màn quản trị chọn Group => Create a child entry

Chọn tiếp Posix Group

Điền tên Posix Group muốn tạo sau đó chọn Create Object

Chọn Commit để xác nhận

Sau khi tạo mới Group, tiến hành tạo mới tài khoản. Chọn People => Create a child entry

Sau đó chọn User Account

Điền các thông tin như ví dụ ở bên dưới sau đó chọn Create Object

Lưu ý: Trường User ID sẽ là tài khoản đăng nhập hệ thống Moodle

Chọn Commit để xác nhận tạo mới

Bước 2. Tích hợp Moodle với LDAP

Đăng nhập trang Moodle với tài khoản quản trị. Tại màn quản trị chọn Site administrator => Plugins

Tìm đến tab Authentication sau đó chọn LDAP server

Điền thông tin Host URL, chính là đường dẫn của máy chủ LDAP

Kéo xuống Bind settings để cấu hình xác thực kết nối đến máy chủ LDAP

Tại phần User lookup settings cấu hình các thông tin như hình bên dưới

Sau đó Save Changes để lưu lại những cấu hình

Đăng nhập moodle với tài khoản LDAP đã tạo ở phần 1

Sau khi đăng nhập xong tiến hành cập nhật thông tin cá nhân hoặc cấu hình thông tin cá nhân lấy từ LDAP. Màn hình sau khi đăng nhập bằng LDAP xong

Như thế là đã thành công !!!

zalofacebook-messengerfacebookphone