3 Chương trình khuyến mãi

 

HOSTING GIẢM GIÁ 80%(Mã: MGH80)

Áp dụng cho mọi gói Hosting khi thanh toán từ 12 tháng

Các gói Hosting tại Megahost

Mega Pro 1

72.000đ

1 năm

 • 4 GB dung lượng SSD
 • 1 Addon Domain
 • 1 CPU Core
 • 1.5 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Mega Pro 2

84.000đ

1 năm

 • 6 GB dung lượng SSD
 • 2 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega Pro 3

108.000đ

1 năm

 • 12 GB dung lượng SSD
 • 2 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega Pro 4

144.000đ

1 năm

 • 20 GB dung lượng SSD
 • 3 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Mega Pro 5

204.000đ

1 năm

 • 25 GB dung lượng SSD
 • 4 Addon Domain
 • 3 CPU Core
 • 3 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega Pro 6

300.000đ

1 năm

 • 30 GB dung lượng SSD
 • 6 Addon Domain
 • 3 CPU Core
 • 4 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

 

Hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí

 

Một số công nghệ được áp dụng trong các dịch vụ Hosting tại Megahost:

Business  1

132.000đ

1 năm

 • 6 GB dung lượng NVMe
 • 3 Addon Domain
 • 1 CPU Core
 • 3 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Business 2

204.000đ

1 năm

 • 10 GB dung lượng NVMe
 • 5 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 6 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Business 3

276.000đ

1 năm

 • 15 GB dung lượng NVMe
 • 6 Addon Domain
 • 4 CPU Core
 • 8 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Business  4

333.600đ

1 năm

 • 20 GB dung lượng NVMe
 • 10 Addon Domain
 • 6 CPU Core
 • 10 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Business 5

381.600đ

1 năm

 • 25 GB dung lượng NVMe
 • 12 Addon Domain
 • 6 CPU Core
 • 12 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Business 6

429.600đ

1 năm

 • 35 GB dung lượng NVMe
 • 15 Addon Domain
 • 8 CPU Core
 • 16 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 1

156.000đ

1 năm

 • 6GB dung lượng NVMe
 • 5 Addon domain
 • 2 CPU Core Xeon Plantinum
 • 3GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

wordpress hosting 2 

228.000đ

1 năm

 • 10GB dung lượng NVMe
 • 8 Addon domain
 • 3 CPU Core Xeon Plantinum
 • 6GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 3 

312.000đ

1 năm

 • 15GB dung lượng NVMe
 • 10 Addon domain
 • 4 CPU Core Xeon Plantinum
 • 8GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 4 

381.600đ

1 năm

 • 25GB dung lượng NVMe
 • 12 Addon domain
 • 6 CPU Core Xeon Plantinum
 • 10GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 5 

444.000đ

1 năm

 • 30GB dung lượng NVMe
 • 15 Addon domain
 • 6 CPU Core Xeon Plantinum
 • 12GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 6 

480.000đ

1 năm

 • 40GB dung lượng NVMe
 • 20 Addon domain
 • 8 CPU Core Xeon Plantinum
 • 16GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

 

VPS GIẢM GIÁ 80%(Mã: MGH80)

Áp dụng cho mọi gói VPS khi thanh toán từ 12 tháng

Các gói VPS tại Megahost

VPS POWERFUL 1

453.600đ

1 năm

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 25GB SSD
 • RAM: 3GB
 • CPU: 2vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 2

621.600đ

1 năm

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 35GB SSD
 • RAM: 4GB
 • CPU: 3vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 3

885.600đ

1 năm

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 60GB SSD
 • RAM: 6GB
 • CPU: 4vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 4

1.029.600đ

1 năm

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 100GB SSD
 • RAM: 8GB
 • CPU: 6vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 5

1.269.600đ

1 năm

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 120GB SSD
 • RAM: 10GB
 • CPU: 8vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 6

1.509.600đ

1 năm

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 140GB SSD
 • RAM: 16GB
 • CPU: 10vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 1

501.600đ

1 năm

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 35GB SSD Enterprise
 • Ram: 4GB
 • CPU: 2vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 2

645.600đ

1 năm

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 45GB SSD Enterprise
 • Ram: 6GB
 • CPU: 4 vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 3

837.600đ

1 năm

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 60GB SSD Enterprise
 • Ram: 8GB
 • CPU: 6 vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 4

1.077.600đ

1 năm

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 80GB SSD Enterprise
 • RAM: 10GB
 • CPU: 6vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 5

1.269.600đ

1 năm

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 100GB SSD Enterprise
 • RAM: 12GB
 • CPU: 8vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 6

1.605.600đ

1 năm

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 120GB SSD Enterprise
 • RAM: 16GB
 • CPU: 10vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 1

717.600đ

1 năm

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 50 GB SSD Enterprise
 • RAM: 6 GB
 • CPU: 2 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 2

957.600đ

1 năm

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 70 GB SSD Enterprise
 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 3

1.197.600đ

1 năm

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 90 GB SSD Enterprise
 • RAM: 10 GB
 • CPU: 6 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 4

1.677.600đ

1 năm

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 120 GB SSD Enterprise
 • RAM: 14 GB
 • CPU: 6 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 5

2.157.600đ

1 năm

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 160 GB SSD Enterprise
 • RAM: 16 GB
 • CPU: 8 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 6

2.637.600đ

1 năm

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 200 GB SSD Enterprise
 • RAM: 18 GB
 • CPU: 10 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 7

3.117.600đ

1 năm

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 220 GB SSD Enterprise
 • RAM: 22 GB
 • CPU: 12 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 8

3.597.600đ

1 năm

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 240 GB SSD Enterprise
 • RAM: 26 GB
 • CPU: 14 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 9

4.077.600đ

1 năm

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 260 GB SSD Enterprise
 • RAM: 32 GB
 • CPU: 16 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

Hệ điều hành hỗ trợ

 

TÊN MIỀN KHUYẾN MÃI 

 

Khuyến mãi đặc biệt tên miền .com và .net

Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Megahost cung cấp đa dạng dịch vụ để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng

HOSTING

Chỉ từ 30.000Đ/ThángVận hành website mượt mà với chi phí hợp lý

Đăng ký

VPS

Chỉ từ 149.000Đ/ThángVPS được trang bị tốc độ mạng cao và cấu hình khủng

Đăng ký

SERVER KHUYẾN MÃI

Chỉ từ 1.799.000Đ/ThángServer cấu hình khủng với giá ưu đãi phù hợp với mọi nhu cầu

Đăng ký

SSL

Chỉ từ 140.000Đ/ThángBảo vệ thông tin khách hàng trên website của bạn

Đăng ký