HOSTING GIẢM GIÁ 80%(Mã: MGH80)

Áp dụng cho mọi gói Hosting khi thanh toán từ 12 tháng

Các gói Hosting tại Megahost

Mega Pro 1

30.000đ

1 tháng

 • 4 GB dung lượng SSD
 • 1 Addon Domain
 • 1 CPU Core
 • 1.5 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Mega Pro 2

35.000đ

1 tháng

 • 6 GB dung lượng SSD
 • 2 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega Pro 3

50.000đ

1 tháng

 • 12 GB dung lượng SSD
 • 2 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega Pro 4

60.000đ

1 tháng

 • 20 GB dung lượng SSD
 • 3 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Mega Pro 5

85.000đ

1 tháng

 • 25 GB dung lượng SSD
 • 4 Addon Domain
 • 3 CPU Core
 • 3 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega Pro 6

125.000đ

1 tháng

 • 30 GB dung lượng SSD
 • 6 Addon Domain
 • 3 CPU Core
 • 4 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

 

Hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí

 

Một số công nghệ được áp dụng trong các dịch vụ Hosting tại Megahost:

Business  1

55.000đ

1 tháng

 • 6 GB dung lượng NVMe
 • 3 Addon Domain
 • 1 CPU Core
 • 3 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Business 2

85.000đ

1 tháng

 • 10 GB dung lượng NVMe
 • 5 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 6 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Business 3

115.000đ

1 tháng

 • 15 GB dung lượng NVMe
 • 6 Addon Domain
 • 4 CPU Core
 • 8 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Business  4

139.000đ

1 tháng

 • 20 GB dung lượng NVMe
 • 10 Addon Domain
 • 6 CPU Core
 • 10 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Business 5

159.000đ

1 tháng

 • 25 GB dung lượng NVMe
 • 12 Addon Domain
 • 6 CPU Core
 • 12 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Business 6

179.000đ

1 tháng

 • 35 GB dung lượng NVMe
 • 15 Addon Domain
 • 8 CPU Core
 • 16 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega Data  1

50.000đ

1 tháng

 • 25 GB dung lượng NVMe
 • 5 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 4 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Mega data 2

100.000đ

1 tháng

 • 50 GB dung lượng NVMe
 • 10 Addon Domain
 • 3 CPU Core
 • 6 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega data 3

150.000đ

1 tháng

 • 75 GB dung lượng NVMe
 • 15 Addon Domain
 • 4 CPU Core
 • 8 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega Data  4

200.000đ

1 tháng

 • 100 GB dung lượng NVMe
 • 20 Addon Domain
 • 5 CPU Core
 • 10 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

Mega data 5

250.000đ

1 tháng

 • 125 GB dung lượng NVMe
 • 25 Addon Domain
 • 6 CPU Core
 • 12 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

Mega data 6

300.000đ

1 tháng

 • 150 GB dung lượng NVMe
 • 30 Addon Domain
 • 8 CPU Core
 • 16 GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 1

65.000đ

1 tháng

 • 6GB dung lượng NVMe
 • 5 Addon domain
 • 2 CPU Core Xeon Plantinum
 • 3GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
mua ngay

wordpress hosting 2 

130.000đ

1 tháng

 • 10GB dung lượng NVMe
 • 8 Addon domain
 • 3 CPU Core Xeon Plantinum
 • 6GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 3 

130.000đ

1 tháng

 • 15GB dung lượng NVMe
 • 10 Addon domain
 • 4 CPU Core Xeon Plantinum
 • 8GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 4 

159.000đ

1 tháng

 • 25GB dung lượng NVMe
 • 12 Addon domain
 • 6 CPU Core Xeon Plantinum
 • 10GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 5 

185.000đ

1 tháng

 • 30GB dung lượng NVMe
 • 15 Addon domain
 • 6 CPU Core Xeon Plantinum
 • 12GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

wordpress hosting 6 

200.000đ

1 tháng

 • 40GB dung lượng NVMe
 • 20 Addon domain
 • 8 CPU Core Xeon Plantinum
 • 16GB RAM
 • Không giới hạn Băng thông
MUA NGAY

 

VPS GIẢM GIÁ 80%(Mã: MGH80)

Áp dụng cho mọi gói VPS khi thanh toán từ 12 tháng

Các gói VPS tại Megahost

VPS POWERFUL 1

149.000đ

1 tháng

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 25GB SSD
 • RAM: 3GB
 • CPU: 2vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 2

259.000đ

1 tháng

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 35GB SSD
 • RAM: 4GB
 • CPU: 3vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 1

369.000đ

1 tháng

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 60GB SSD
 • RAM: 6GB
 • CPU: 4vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 4

429.000đ

1 tháng

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 100GB SSD
 • RAM: 8GB
 • CPU: 6vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 5

529.000đ

1 tháng

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 120GB SSD
 • RAM: 10GB
 • CPU: 8vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 6

629.000đ

1 tháng

 • Cpu: Intel® Xeon® 26xx / Gold 6138
 • Dung lượng: 140GB SSD
 • RAM: 16GB
 • CPU: 10vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 1

209.000đ

1 tháng

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 35GB SSD Enterprise
 • Ram: 4GB
 • CPU: 2vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 2

269.000đ

1 tháng

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 45GB SSD Enterprise
 • Ram: 6GB
 • CPU: 4 vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 3

349.000đ

1 tháng

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 60GB SSD Enterprise
 • Ram: 8GB
 • CPU: 6 vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 4

449.000đ

1 tháng

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 80GB SSD Enterprise
 • RAM: 10GB
 • CPU: 6vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 5

529.000đ

1 tháng

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 100GB SSD Enterprise
 • RAM: 12GB
 • CPU: 8vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Premium 6

669.000đ

1 tháng

 • Cpu:Intel Gold Xeon 61xx
 • Dung lượng: 120GB SSD Enterprise
 • RAM: 16GB
 • CPU: 10vCPU
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 300Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 1

229.000đ

1 tháng

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 50 GB SSD U2 NVMe
 • RAM: 6 GB
 • CPU: 2 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 2

399.000đ

1 tháng

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 70 GB SSD U2 NVMe
 • RAM: 8 GB
 • CPU: 4 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 3

499.000đ

1 tháng

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 90 GB SSD U2 NVMe
 • RAM: 10 GB
 • CPU: 6 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 4

699.000đ

1 tháng

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 120 GB SSD U2 NVMe
 • RAM: 14 GB
 • CPU: 6 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS POWERFUL 5

899.000đ

1 tháng

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 160 GB SSD U2 NVMe
 • RAM: 16 GB
 • CPU: 8 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 6

1.099.000đ

1 tháng

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 200 GB SSD U2 NVMe
 • RAM: 18 GB
 • CPU: 10 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 7

1.299.000đ

1 tháng

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 220 GB SSD U2 NVMe
 • RAM: 22 GB
 • CPU: 12 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 8

1.499.000đ

1 tháng

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 240 GB SSD U2 NVMe
 • RAM: 26 GB
 • CPU: 14 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

VPS Platinum 9

1.699.000đ

1 tháng

 • CPU: Xeon Platinum
 • Dung lượng: 260 GB SSD U2 NVMe
 • RAM: 32 GB
 • CPU: 16 vCPU Platinum 2.5GHz
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 200Mbps/3Mbps
 • Backup: Hàng Tuần
 • Bandwidth: Không giới hạn
mua ngay

 

SERVER KHUYẾN MÃI 

 

Các gói Server khuyến mãi tại Megahost

KHUYẾN MÃI 1

1.900.000đ

1 tháng

 • DELL R630
 • CPU: Intel E5 – 2680 v4 x 2 (28 Core – 56 Threads
 • Tần số cơ bản: 2.4 GHz (Turbo: 3.30 Ghz)
 • RAM: 96 GB
 • Disk 1: 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2: SSD NVMe Enterprise 1.88TB
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 100Mbps/3Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
mua ngay

KHUYẾN MÃI 2

1.900.000đ

1 tháng

 • HP DL360 G9
 • CPU: Intel E5 – 2680 v4 x 2 (28 Core – 56 Threads
 • Tần số cơ bản: 2.4 GHz (Turbo: 3.30 Ghz)
 • RAM: 96 GB
 • Disk 1: 480GB Ssd Enterprise
 • Disk 2: 6TB Sas HDD x 2
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 100Mbps/3Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
MUA NGAY

KHUYẾN MÃI 3

1.900.000đ

1 tháng

 • DELL R630
 • CPU: Intel E5 – 2680 v4 x 2 (28 Core – 56 Threads
 • Tần số cơ bản: 2.4 GHz (Turbo: 3.30 Ghz)
 • RAM: 96 GB
 • Disk 1: 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2: 1TB Ssd Enterprise
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 100Mbps/3Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
MUA NGAY

KHUYẾN MÃI 4

1.799.000đ

1 tháng

 • DELL R630
 • CPU: Intel E5 – 2680 v4 x 2 (28 Core – 56 Threads
 • Tần số cơ bản: 2.4 GHz (Turbo: 3.30 Ghz)
 • RAM: 64 GB
 • Disk 1: 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2: 480GB SSD Enterprise
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 100Mbps/3Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
mua ngay

KHUYẾN MÃI 5

1.799.000đ

1 tháng

 • HP DL360 G9
 • CPU: Intel E5 – 2680 v4 x 2 (28 Core – 56 Threads
 • Tần số cơ bản: 2.4 GHz (Turbo: 3.30 Ghz)
 • RAM: 64 GB
 • Disk 1: 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2: 6TB Sas HDD
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 100Mbps/3Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
MUA NGAY

KHUYẾN MÃI 6

1.799.000đ

1 tháng

 • DELL R630
 • CPU: Intel E5 – 2680 v4 x 2 (28 Core – 56 Threads
 • Tần số cơ bản: 2.4 GHz (Turbo: 3.30 Ghz)
 • RAM: 64 GB
 • Disk 1: 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2: 900GB SSD NVMe Enterprise
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 100Mbps/3Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
MUA NGAY

SERVER GOLD KHUYẾN MÃI 7

2.150.000đ

1 tháng

 • Server H3C / LENOVO
 • CPU: Xeon Gold 6133 x 2 (40 Core – 80 Threads)
 • Tần số cơ bản: 2.1 GHz (Turbo: 3.0 Ghz)
 • RAM: 96 GB
 • Disk 1: 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2: 1TB U2 NVMe Enterprise SSD
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 100Mbps/3Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
mua ngay

SERVER GOLD KHUYẾN MÃI 8

2.150.000đ

1 tháng

 • Server Futjitsu
 • CPU: Xeon Gold 6133 x 2 (40 Core – 80 Threads)
 • Tần số cơ bản: 2.1 GHz (Turbo: 3.0 Ghz)
 • RAM: 96 GB
 • Disk 1: 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2: 1.8TB8 SSD NVMe Enterprise
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 100Mbps/3Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
MUA NGAY

SERVER GOLD KHUYẾN MÃI 9

2.150.000đ

1 tháng

 • Server Futjitsu
 • CPU: Xeon Gold 6133 x 2 (40 Core – 80 Threads)
 • Tần số cơ bản: 2.1 GHz (Turbo: 3.0 Ghz)
 • RAM: 96 GB
 • Disk 1: 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2: 900GB SSD NVMe Enterprise x 2
 • Network Port: 10Gbps
 • Network Speed: 100Mbps/3Mbps
 • Băng thông: Không giới hạn
MUA NGAY

Megahost cung cấp đa dạng dịch vụ để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng

HOSTING

Chỉ từ 30.000Đ/ThángVận hành website mượt mà với chi phí hợp lý

Đăng ký

VPS

Chỉ từ 149.000Đ/ThángVPS được trang bị tốc độ mạng cao và cấu hình khủng

Đăng ký

SERVER KHUYẾN MÃI

Chỉ từ 1.599.000Đ/ThángServer cấu hình khủng với giá ưu đãi phù hợp với mọi nhu cầu

Đăng ký

SSL

Chỉ từ 140.000Đ/ThángBảo vệ thông tin khách hàng trên website của bạn

Đăng ký